Portfolio > Textiles

textile design by Jennifer O'Neil Brou
Snow On The Mountain Top
Applique and embroidery